Poznaliśmy Liderów Ochrony Zdrowia | Ochoroba.pl
14.04.2021 Dziś imieniny Bernarda, Martyny, Waleriana

Wiedza użytkowników: akcje społeczne

Poznaliśmy Liderów Ochrony Zdrowia

avatar
Autor:
Wiek:
--- lat
Miasto:
Płeć:
0
Jestem:
nie związana/y ze służbą zdrowia
image

p { margin-bottom: 0.21cm; }

Podczas
uroczystej Gali w Hotelu Marriott w Warszawie zaprezentowano sylwetki
15 laureatów Konkursu Liderów Ogólnopolskiego Systemu Ochrony
Zdrowia. Kim są nagrodzone osoby i placówki oraz jakie inicjatywy w
tym roku wyróżniła Kapituła?

Wartościowe
inicjatywy i postawy oraz wyjątkowe zaangażowanie w pracy na rzecz
pacjenta i ochrony zdrowia co roku nagradzane są w konkursie Liderów
Ochrony Zdrowia. Organizatorem plebiscytu jest czasopismo
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia. Uroczysta Gala wręczenia
statuetek Liderów odbyła się 17 maja w Hotelu Marriott w
Warszawie.

- Plebiscyt
Liderów Ochrony Zdrowia od kilku lat jest obiektywnym zwierciadłem
odbijającym wartościowe, często niedoceniane inicjatywy, postawy
oraz przedsięwzięcia. Od początku naszym priorytetem było
nagradzanie tych, którzy pracę w sektorze medycyny wykonują z
prawdziwą pasją oraz poświęceniem, stając się inspiracją i
wzorem dla otoczenia ? tymi
słowami, Anna Popek, prowadząca Galę, przywitała w imieniu
organizatorów 250 zgromadzonych w Hotelu Marriott przedstawicieli
ochrony zdrowia.

Uroczystość
zainaugurowała Grażyna Rogala-Pawelczyk, Prezes Naczelnej Izby
Pielęgniarek i Położnych. W swoim przemówieniu zwróciła uwagę
na wartości pracy z pacjentem. ? Wszystkich
zgromadzonych łączy jedno ? pasja pracy oraz pomagania chorym ?
podkreśliła Pani Prezes. Na scenie pojawił się również dr inż.
Zygmunt Kamiński ? Dyrektor Rady Naukowej Ogólnopolskiego Systemu
Ochrony Zdrowia. ? Działalność
w ochronie zdrowia zaczynaliśmy w latach 80-tych. Gdybym wówczas
wiedział, jak trudny oraz wymagający to sektor? i tak nie
zmieniłbym swojego wyboru! To coś więcej niż praca, to
realizowanie wspaniałych idei ? podsumował
Dyrektor.

Przyszedł
czas na wręczenie statuetek Liderów. Na scenie pojawili się
członkowie Kapituły Konkursu, który odczytali kolejne werdykty.
Wyniki w kategorii ?Innowacyjne Pomysły w Ochronie Zdrowia?
przedstawił dr n. med. Krzysztof Kordel, przewodniczący Okręgowej
Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, Rzecznik Praw
Lekarzy.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w
kategorii INNOWACYJNE POMYSŁY W OCHRONIE ZDROWIA:

I
miejsce
: Instytut Fizjologii i
Patologii Słuchu w Warszawie (prof. dr hab. Henryk Skarżyński,
Dyrektor Instytutu)

II
miejsce
: Centrum GAMMA KNIFE
ALLENORT w Warszawie (dr n. med. Grzegorz Goryszewski, Prezes Grupy
ALLENORT)

III
miejsce
: Polska Federacja
Szpitali (prof. nadzw. dr hab. Jarosław J. Federowski, Prezes
Federacji)

______________________________________________________________________________________

I miejscem
uhonorowano projekt Platforma Badań Zmysłów, opracowany w
Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W realizacji
projektu wykorzystane zostało unikalne przenośne urządzenie,
służące do przeprowadzania badań przesiewowych słuchu wzroku i
mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi. Badanie zrealizowano na największej w skali
międzynarodowej populacji, obejmującej ponad 360 000 dzieci.

Urszula
Jaworska ? z Fundacji własnego imienia ? wręczyła z kolei
nagrody w kategorii ?Działalność na Rzecz Pacjenta?.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w
kategorii DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PACJENTA:

I
miejsce
: Krystyna Barbara
Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta

II
miejsce
: Fundacja Zdrowia
Śląska Cieszyńskiego (Inez Scherle, Prezes Fundacji)

III
miejsce
: NZOZ Centrum
Medyczno-Rehabilitacyjne SORNO w Starych Babicach (lek. med.
Krzysztof Sarnacki, Kierownik Centrum Medycznego SORNO)

____________________________________________________________________________________

Uzasadnienie
Kapituły Konkursu nie pozostawiało wątpliwości, że główna
nagroda w tej kategorii trafia we właściwe ręce:

-
Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających
wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej - tak stanowi polskie
ustawodawstwo. Niestety, problemy z którymi mierzy się sektor
ochrony zdrowia, często uderzają bezpośrednio w chorego. Ten nie
tylko musi radzić sobie z obciążeniem psychicznym i fizycznym
jakim jest choroba, ale często walczyć o swoje podstawowe prawa. Na
szczęście nie jest pozostawiony samemu sobie. Główną nagrodę w
kategorii mamy przyjemność przekazać osobie, która od kilku lat
konsekwentnie stoi na straży polskich pacjentów. Jak przyznaje, jej
wizją jest ?reagowanie w każdej sytuacji, w której prawa
pacjenta nie są przestrzegane?. Kapituła Konkursu doceniła
przede wszystkim głębokie zaangażowanie i poświęcenie
towarzyszące wykonywaniu obowiązków, wyjątkową aktywność i
skuteczność a także wrażliwość, dzięki której pacjenci mogą
liczyć na pomoc prawną i wsparcie. Dzięki temu mamy do czynienia
nie z typowym urzędem, ale prawdziwym centrum doradztwa pacjentom,
których podstawowe prawa są czasami łamane ? podkreślono
w uzasadnieniu werdyktu.

Po
kilkuminutowej przerwie, którą wypełniła muzyka kwartetu
smyczkowego, przyszedł czas na kategorię ?Skuteczne Zarządzanie
w Ochronie Zdrowia?. Pani Poseł Beata Małecka-Libera,
odpowiadając na pytanie moderatora zaznaczyła, że tajemnica
sukcesu zarządzania tkwi w ludziach. I tacy ludzie ? zaangażowani
menedżerowie z sercem ? zostali nagrodzeni.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w
kategorii SKUTECZNE ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA:

I
miejsce
: prof. dr hab. n. med.
Marek Krawczyk, Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

II
miejsce
: Renata Jażdż-Zaleska,
Dyrektor Specjalistycznego Centrum Medycznego w Polanicy Zdroju
III
miejsce
: Joanna
Szymankiewicz-Czużdaniuk, Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w
Olsztynie

____________________________________________________________________________________

Dzięki
działaniom laureata nagrody Złotego Lidera Ochrony Zdrowia ?
Rektora prof. dr hab. Marka Krawczyka ? Warszawski Uniwersytet
Medyczny rozwija się bardzo dynamicznie. Jego pracownicy i studenci
odnoszą liczne sukcesy naukowe i dydaktyczne, intensyfikowana jest
współpraca międzynarodowa oraz realizowane inwestycje na
niespotykaną dotychczas skalę. Uniwersytet jest krajowym liderem
rozwiązań dotyczących systemu badań klinicznych oraz
koordynatorem wielu ważnych projektów o zasięgu krajowym i
międzynarodowym.

Wyniki w
ostatniej kategorii ? ?Promocja zdrowia i profilaktyka? ?
przekazał prof. dr hab. Tomasz Hermanowski.

Główna
nagroda w tej kategorii trafiła w ręce wyjątkowo zasłużonej
osoby - prof. dr hab. Andrzeja Steciwko. Laureat jest zaangażowany w
działania profilaktyczne w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Był
kierownikiem dwóch dużych badań epidemiologicznych dotyczących
nadciśnienia tętniczego oraz zaburzeń lipidowych, których wyniki
prezentowane są na wielu konferencjach naukowych w kraju i
zagranicą. Profesor wcześniej prowadził również badania
dotyczące wczesnego wykrywania przewlekłej choroby nerek oraz
zagrożeń schorzeniami cywilizacyjnymi wśród dzieci. Aktywnie
uczestniczy w kształceniu lekarzy rodzinnych, organizuje wiele
kongresów, zjazdów i sympozjów dla lekarzy rodzinnych i innych
lekarzy POZ. Jest redaktorem wielu podręczników dla lekarzy oraz
autorem artykułów oryginalnych i poglądowych.

____________________________________________________________________________________

Laureaci w
kategorii PROMOCJA ZDROWIA I PROFILAKTYKA:

I
miejsce
: prof. dr hab. Andrzej
Steciwko, Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Akademii
Medycznej we Wrocławiu

II
miejsce
: lek. med. Grzegorz
Hudzik, Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

III
miejsce
: Bożena
Mleczek-Dąbrowska, Dyrektor Miejskiej Przychodni Specjalistycznej w
Toruniu

____________________________________________________________________________________

Kapituła
przyznała również dwa wyróżnienia.

Pierwsze a
nich otrzymała osoba, która w doskonałym stylu wyprowadziła
placówkę z zapaści finansowej, umiejętnie opracowując i
wdrażając program restrukturyzacji szpitala. Posiada niezwykłą
umiejętność pozyskiwania środków finansowych na poprawę
infrastruktury zarówno technicznej jak i medycznej. Mowa o Irenie
Petrynie, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i
Chorób Płuc w Olsztynie.

Równorzędne
wyróżnienie specjalne powędrowało do organizacji, która od 11
lat łączy lekarzy z Polski oraz Niemiec, stanowi platformę wymiany
doświadczeń oraz wiedzy, organizując liczne szkolenia, sympozja
oraz wymianę kadr w ramach programów kooperacji. Nagrodę odebrała
Anna Szałek, Prezes Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia DPGA.

____________________________________________________________________________________

Laureaci
WYRÓŻNIEŃ SPECJALNYCH:

Anna
Szałek, Prezes Niemiecko-Polskiej Akademii Zdrowia DPGA

Irena
Petryna, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i
Chorób Płuc w Olsztynie

____________________________________________________________________________________

Kulminacyjnym
punktem wieczoru było przyznanie nagrody głównej ? Brylantowego
Lidera Ochrony Zdrowia. Niezwykła osobowość, zaangażowany lekarz,
przedsiębiorczy dyrektor, wrażliwy człowiek. Kapituła Konkursu
jednogłośnie wskazała osobę, która w tym roku zasłużyła na tą
prestiżową statuetkę. Jako uzasadnienie odczytano kilka z
komentarzy członków Kapituły:

?Należy
do absolutnej czołówki najsprawniejszych menedżerów opieki
zdrowotnej, którzy potrafią ? także w bardzo niekorzystnych
warunkach systemowych ? zabezpieczyć najwyższy poziom udzielanych
świadczeń, bez pogrążania kierowanych przez siebie publicznych
jednostek w deficyty i zadłużenie.?

?Jest
wyjątkową postacią, nie tylko w polskim, ale również
międzynarodowym środowisku naukowym i klinicznym. Do tego - w
niezwykle umiejętny sposób potrafi łączyć swój talent i
zewnętrzne możliwości w tworzeniu nowej rzeczywistości lub raczej
? w pozostawianiu trwałych śladów na ziemi. Śladów, które
odzwierciedlają Jego dokonania zarówno w skali jednego, konkretnego
pacjenta jak i w znacznie szerszym wymiarze.?

?Charyzmatyczny
entuzjasta, którego siła ducha i profesjonalizm działania pomagają
przekonywać i motywować innych do ciężkiej pracy.?

?Znam
Pana Profesora od wielu lat. Tak jak każdy, kto interesuje się
medycyną, wiem, że jest to wybitnej klasy fachowiec i specjalista.
Ciepły, oddany pacjentom, nigdy nie odmawiający pomocy i w tej
pomocy konsekwentny.?

Nagrodą
Brylantowego Lidera Ochrony Zdrowia uhonorowano Profesora dr hab.
Mariana Zembalę, Dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w
Zabrzu.

Szczegółową
relację z Gali Liderów Ochrony Zdrowia publikujemy w czasopiśmie
Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia (numer 6/2012). Numer można
zamówić bezpłatnie pod adresem: redakcja@osoz.pl.

Więcej
informacji na temat Konkursu, Galeria zdjęć oraz lista
nagrodzonych: www.osoz.pl/lider2011Na ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT