Jak być szczęśliwym? | Ochoroba.pl
15.07.2024 Dziś imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza


Ciało i umysł

Jak być szczęśliwym?

zadowolenie z życia
Każdy pragnie być zadowolony, czerpać satysfakcję i radość z życia, nie wszyscy wiedzą, jak to osiągnąć. Poznaj prostą receptę na szczęście.

Szczęście to nic innego jak emocje, spowodowane doświadczeniami ocenianymi przez daną osobę jako pozytywne. W psychologicznym ujęciu szczęścia wyróżnia się rozbawienie, zadowolenie, powodzenie, sprzyjające wydarzenia w naszym życiu oraz pomyślność.

Na szczęście składa się wiele różnorodnych czynników, o których mowa poniżej.Co jest źródłem szczęścia?

1) MĄDROŚĆ I WIEDZA - potrzeba i umiejętność zdobywania i wykorzystywania nowej
wiedzy:

* kreatywność (oryginalność, pomysłowość) - umiejętność rozwiązywania problemów w nowy, nieszablonowy sposób,
* ciekawość (zainteresowanie, otwartość na doświadczenia) - aktywne poszukiwanie nowych doświadczeń, fascynacja różnymi zjawiskami i zagadnieniami,
* rozum - umiejętność krytycznej, obiektywnej oceny, rozważania wszystkich "za i przeciw", bez pochopnego wyciągania wniosków, elastyczność - umiejętność zmiany zdania w oparciu o nowe informacje,
* miłość do nauki - potrzeba nabywania nowej wiedzy, umiejętności, doskonalenia się,
* rada - mądrość - umiejętność doradzania, takie spojrzenie na świat, które pomaga nam samym i innym.

2) MĘSTWO - potrzeba i umiejętność osiągania celów, mimo trudności i niebezpieczeństw oraz odwaga i bronienie własnych wartości:

* wytrwałość - doprowadzanie podjętych działań do końca,
* uczciwość (autentyczność, integralność) - życie zgodne z deklarowanym systemem wartości,
* entuzjazm (witalność, energia) - podejście do życia z entuzjazmem, energią, zaangażowanie całym sercem w to, co się robi.

3) DOBROĆ -  potrzeba i umiejętność dbania o innych:

* miłość - umiejętność bezwarunkowego kochania i bycia kochanym,
* opiekuńczość (dobroczynność, troska, hojność) - dbanie o potrzeby innych,
* inteligencja emocjonalna - bycie w pełni świadomym emocji swoich i innych osób, umiejętność adekwatnego kierowania emocjami.

4) SPRAWIEDLIWOŚĆ:

* lojalność, odpowiedzialność - umiejętność pracy w zespole,
* sprawiedliwe traktowanie ludzi, niezależnie od osobistych preferencji, dawanie "drugiej szansy",
* przywództwo - dbanie o dobre relacje między ludźmi w podległej grupie.

5) OPANOWANIE:

* umiejętność przebaczania,
* skromność,
* ostrożność - niepodejmowanie zbyt ryzykownych działań,
* dyskrecja - nie uleganie skłonności do plotek, zachowywanie w tajemnicy poufnych informacji,
* samokontrola - samodyscyplina, panowanie nad emocjami i słowami.

6) TRANSCENDENCJA - potrzeba sensu życia:

* wiara (religijność, poczucie sensu istnienia) - posiadanie spójnych przekonań o sensie i celu życia, wyznawanie wartości, kierujących działaniami i będących źródłem pociechy w trudnych chwilach,
* umiejętność dostrzegania piękna w otaczającym nas świecie i ludziach,
* wdzięczność - umiejętność odczuwania i wyrażania wdzięczności za dobre rzeczy, które spotykają nas każdego dnia,
* nadzieja (optymizm, otwartość na przyszłość) ? oczekiwanie pozytywnych wydarzeń w przyszłości,
* humor - umiejętność śmiania się, rozśmieszania innych, żartowania.

Okazuje się, że im więcej tych cech posiadamy, tym bardziej szczęśliwi jesteśmy i lepiej radzimy sobie z trudnościami.

Czy szczęścia można się nauczyć?

Poczucie szczęścia można w sobie rozwijać. Najważniejsze, to zidentyfikować swoje silne strony, pozytywne cechy z przytoczonej powyżej listy i pracować nad nimi. Dzięki temu życie ma szansę stać się bardziej radosnym. Nauczymy się radzić sobie ze sprzeciwnościami losu i kiedy przytrafi się  nam coś naprawdę złego będziemy potrafili sobie lepiej, efektywniej i szybciej z tym poradzić.

Szczęście to coś, co towarzyszy codziennej egzystencji, nie nieosiągalny obiekt, do którego dążymy pokonując kolejne trudy i przeszkody.  Nawet zaangażowanie w codzienne czynności ? związane z  pracą, związkiem, zaspokajaniem podstawowych potrzeb (np. jedzenie) może nam je przynieść.

Elżbieta Wiechowska

Piśmiennictwo:
Pawlak N., Duszak A., (2005), ?Anatomia szczęścia?, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego
Czapiński J., (2004), ? Psychologia pozytywna?, Wydawnictwo Naukowe PWN


Na ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT