Gruźlica | Ochoroba.pl
07.07.2020 Dziś imieniny Estery, Kiry, Rudolfa


Artykuły

Gruźlica

dokumenty stetoskop lekarz choroba

Najczęstszą postacią gruźlicy jest gruźlica płuc. Czy możemy zarazić się nią przez podanie ręki lub przybywając w tym samym pomieszczeniu z chorym? Dr Piotr Piskorz wyjaśnia wątpliwości.

Najłatwiej zarazić się gruźlicą płuc przez oddychanie tym samym powietrzem, co nielecząca się osoba chora. Człowiek taki kichając lub kaszląc uwalnia prątki gruźlicy, które unosząc się w powietrzu, w sposób bezpośredni lub pośredni (zasysając tzw. jądra kropelek) stwarzają niebezpieczeństwo dla innych osób.

Szacuje się, iż jeden prątkujący chory niepoddany leczeniu, może w ciągu roku zarazić nawet 20 osób. Aby uznać, że osoba ma podwyższone ryzyko zarażenia się gruźlicą, należy stwierdzić, czy czas przebywania z nią był wystarczający. Za taki czas w przybliżeniu można uznać wspólne przebywanie z chorym lub w jego pomieszczeniu powyżej 8 godzin w ciągu doby. Tak, więc, epizodyczny kontakt z osobą chorą np. w autobusie lub kinie nie ma znaczenia w epidemiologii gruźlicy.

Czynniki sprzyjające zachorowaniu to:

 • obniżona odporność,
 • choroby takie jak: cukrzyca, pylica,
 • alkoholizm,
 • niedożywienie.

Ocenia się, że około 70 proc. populacji miało kontakt z prątkami gruźlicy, jednak wniknięcie prątków do organizmu - zarażenie -  nie jest jednoznaczne z zachorowaniem na tę chorobę. Tylko około 10 proc. osób zakażonych prątkiem gruźlicy ma jawne objawy choroby. Rozwój choroby uzależniony jest bowiem od wielu czynników indywidualnych, między innymi: stanu układu odpornościowego, wieku oraz uwarunkowań genetycznych.

Przebieg choroby

Początkowo choroba przebiega bezobjawowo. Symptomy, jakie czasem pojawiają się to:

 • kaszel, któremu towarzyszy odksztuszanie ropnej wydzieliny (żółto - zielonej)
 • utrata masy ciała
 • nocne poty
 • stany gorączkowe
 • osłabienie
 • szybkie męczenie
 • duszność - tj. uczucie braku powietrza.

Rozpoznawanie

Pacjent obserwujący u siebie niepokojące w/w objawy powinien zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu, który może zlecić wykonanie badania RTG klatki piersiowej. Następnie, jeżeli podejrzenie jest bardziej prawdopodobne, kieruje go do poradni chorób płuc i gruźlicy, która zleca badania odksztuszanej wydzieliny, bądź z uwagi na ryzyko epidemiologiczne, samodzielnie kieruje chorego do szpitala o profilu ftyzjatrycznym (zajmującymi się diagnostyką i leczeniem gruźlicy). Wykonywanie próby tuberkulinowej (sprawdzającej odporność pacjenta na gruźlicę) aktualnie nie uważa się za istotny element diagnostyczny.

Leczenie gruźlicy płuc

Leczenie gruźlicy jest bardzo skuteczne i w 99 proc. przypadków dochodzi do pełnego wyleczenia. Jest to możliwe, jeśli chory ściśle przestrzega zasad terapii. Zwykle trwa ona około 6 miesięcy, chory przyjmuje kombinacje różnych, zazwyczaj dwóch lub trzech leków przeciwprątkowych. Niestety czasami kuracja niesie ze sobą skutki uboczne takie jak uszkodzenia:

 • wątroby, nerek,
 • słuchu, wzroku,
 • zaburzenia żołądkowo - jelitowe,
 • podrażnienia skóry.

 

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała nowoczesną strategię walki z gruźlicą. Szczególny nacisk kładzie ona na konieczność bezpłatnego dostępu do lekarstw i monitorowania leczenia.

Po zachorowaniu

Opiekę nad pacjentem w okresie 3 lat od zachorowania sprawuje poradnia chorób płuc i gruźlicy, która zleca okresowo badania kontrolne. Należą do nich prześwietlenie klatki piersiowej oraz badanie plwociny. Ocenia ona również stopień uszkodzenia układu oddechowego przez gruźlicę wnioskując w wybranych przypadkach o przyznanie grupy inwalidzkiej.

Profilaktyka

Chcąc uniknąć rozprzestrzeniania się choroby należy zadbać o jak najskuteczniejsze i najwcześniejsze diagnozowanie, które umożliwi szybkie podjęcie skutecznego leczenia. Wdrożone leczenie powinno być prowadzone przez przewidziany okres z zachowaniem należytej staranności. Tylko osoby, które miały istotny epidemiologicznie, wyżej opisany kontakt z chorym, powinny wykonać kontrolne badanie radiologicznie klatki piersiowej. Jeżeli wśród nich są dzieci, zalecam kontrolę w poradni chorób płuc i gruźlicy dla dzieci, która podejmie odpowiednie działania.

 

dr Piotr Piskorz

specjalista chorób płuc

Centrum Medyczne PRO-MED

Wołomin Al. AK 64/13 tel. (022) 499-80-70

Wołomin ul. Mieszka I 16 tel. (022) 776-50-60

Kobyłka ul. Załuskiego 86 tel. (022)-786040-00

www.promed.net.pl

 

 Na ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT