Mierz swoje dziecko! Ruszyła akcja ?Rosnę zdrowo". | Ochoroba.pl
05.12.2020 Dziś imieniny Kryspiny, Norberta, Sabiny


Mierz swoje dziecko! Ruszyła akcja ?Rosnę zdrowo".

Zdaniem specjalistów, przyczyn zaburzeń wzrostu lub powolnego wzrastania jest bardzo wiele. Może mieć na to wpływ życie płodowe, niewłaściwe odżywianie, choroby metaboliczne, przewlekłe choroby nerek, patologia wątroby i uwarunkowania genetyczne (dziecko niskich rodziców prawdopodobnie też będzie niewysokie).

W lutym 2008 roku Instytut Pentor przeprowadził badania na grupie 1070 respondentów mające określić stan wiedzy i świadomości na temat problemu zaburzeń wzrostu.

Wynika z niego, że aż 44 proc. badanych nie mierzy wzrostu swojego dziecka regularnie. Aż co 10-siąty badany w ogóle nie mierzy swojego dziecka. Jednocześnie respondenci przyznają, że wzrost jest ważnym czynnikiem świadczącym o prawidłowym rozwoju i zdrowiu dziecka.

Dzieci są mierzone rzadziej w rodzinach z niższym dochodem i słabszym wykształceniem rodziców. Wyjątkiem jest Warszawa, gdzie odsetek ?nie mierzących" wynosi aż 22 proc. Brak regularnego pomiaru wzrostu spotyka najczęściej dzieci w wieku 7-8 lat (aż 74 % nie jest mierzonych), 5-6 lat (58 %), 9-10 lat (51%) i 8-9 lat (45%).

Wyniki potwierdziły opinie lekarzy specjalistów. W odpowiedzi na rosnące bagatelizowanie przez rodziców regularnej kontroli wzrostu u dzieci, opracowano program ?Rosnę Zdrowo". Jego podstawowym celem jest uświadomienie problemu rodzicom oraz edukacja w zakresie regularnej kontroli wzrostu u dzieci, jako jednego z głównych czynników prawidłowego rozwoju.

Zdaniem specjalistów patronujących akcji, dzieci należy mierzyć co trzy miesiące. ?Taki okres daje prawidłowy obraz jego rozwoju" - mówi pediatra i endokrynolog prof. Barbara Rymkiewicz-Kluczyńska.- ?Sam pomiar oczywiście nie wystarczy. Należy nanieść jego wynik na krzywe centylowe i porównać z tempem wzrastania rówieśników dziecka. Warto podkreślić, że jedynie wynik poniżej trzeciego centyla jest powodem do niepokoju i może sugerować istnienie poważnych zaburzeń. Warto wtedy zwrócić się do lekarza. W pozostałych przypadkach najczęściej mamy do czynienia z dziećmi zdrowymi."

Program Rosne Zdrowo jest kampanią ogólnopolską. Organizatorzy zakładają zamieszczanie ogłoszeń promujących akcję w najpoczytniejszych tytułach prasy dla rodziców, tytułach poradnikowych, magazynach life-stylowych. Przewidziano również spoty reklamowe w telewizji i aktywną kampanię w internecie. Centrum programu jest strona internetowa rosne-zdrowo.pl zawierająca wiele ciekawych informacji na temat problemu zaburzeń wzrostu lub powolnego wzrastania.

 

 

fasola i dziecko.jpg


Na ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT