Schizofrenia: co zrobić po takiej diagnozie? | Ochoroba.pl
22.09.2021 Dziś imieniny Maury, Milany, Tomasza


Zdrowie

Schizofrenia: co zrobić po takiej diagnozie?

schizofrenia co robic jak pomoc leczenie.jpg

Co zrobić, jeśli rozpoznano u nas lub u naszych bliskich schizofrenię? Jak postępować w obliczu choroby, która dotyka nawet co setną osobę w społeczeństwie.


Właściwa postawa chorego w obliczu rozpoznania schizofrenii
Schizofrenia dotyka coraz więcej osób w Polsce i na świecie. Specjaliści uważają, że powodzenie terapii w dużej mierze zależy od postawy wobec choroby, jaką przyjmie pacjent. Często niestety osoby chore prezentują negatywną postawę wobec choroby, nie chcą pogodzić się ze świadomością, że zachorowały, przerywają leczenie, usiłując udowodnić za wszelką cenę sobie i swoim bliskim, że są jednak zdrowe.
Chorzy z taką postawą nie mogą w pełni realizować się w społeczeństwie i nie podejmują żadnych wysiłków aby wrócić do normalnej aktywności życiowej.
Otwartość
Otwartość i zaufanie do lekarza ułatwia kontakt ze specjalistą. Chory powinien podjąć leczenie, współpracować z lekarzami oraz terapeutami, przestrzegać ich zaleceń.
? Skuteczność działania leków zależy od postawy chorego wobec choroby ? mówi doc. Joanna Meder, ekspert programu ?Odnaleźć siebie?, ogólnopolskiego programu edukacyjnego na rzecz zmiany postaw wobec psychiatrii. ? Wiara w możliwość pokonania choroby dzięki terapii farmakologicznej i psychiatrycznej zwiększa efektywność leczenia.
Dlatego zachęca się chorych, żeby mówili jak najwięcej lekarzom na temat swoich dolegliwości, odczuć jakie wywołują leki. Dzięki temu istnieje większa szansa na eliminowanie niepożądanych działań terapii i skutków ubocznych leków.
Unikanie wycofania
Najważniejsze jest jednak aktywne życie w społeczeństwie. Nie należy rezygnować z aktywności zawodowej. Praca jest dla osób chorych nie tylko źródłem dochodów, ale także potwierdzeniem przydatności społecznej. Co więcej, uczestnictwo w życiu społecznym stymuluje organizm w procesie walki z chorobą.
Poczucie realności
Ucieczka w świat wyobraźni, wycofanie się z życia i izolacja od otoczenia nie rozwiązuje problemów. Należy uświadomić pacjentom, że stopniowo można rozwiązać każdy problem. Osoba chorująca na schizofrenię powinna próbować stawiać czoła problemom w życiu codziennym, jeżeli chce żyć aktywnie w społeczeństwie. Pokonywanie owych trudności sprawia, że chorzy na schizofrenię stają się silni i odporni na okresowe zaostrzenia choroby.
Poczucie własnej wartości
Niezmiernie ważne jest też poczucie własnej wartości. Zależy ono od jakości relacji międzyludzkich, roli jaką chory pełni w społeczeństwie oraz tego jak jest owa rola oceniana. Poczucie własnego znaczenia należy odnajdywać w rzeczywistych osiągnięciach, np. artystycznych, bądź zawodowych, w posiadaniu pracy, znajomych i zainteresowań.
Chory na schizofrenię, który wykazuje pozytywna postawę wobec choroby i prowadzi normalny tryb życia może się w pełni realizować na polu zawodowym i osobistym.

?Odnaleźć siebie? a schizofrenia

To ogólnopolskie program edukacyjny, którego jednym z celów jest kształtowanie właściwych postaw chorego i jego rodziny wobec schizofrenii. Pełna nazwa programu to: Ogólnopolski Program Zmiany Postaw wobec Psychiatrii ?Odnaleźć siebie?. Ma on za zadanie przełamać społeczne bariery związane z leczeniem zaburzeń psychicznych oraz wyeliminować lęk przed wizytą u lekarza psychiatry. Naczelnym założeniem jest zbudowanie pozytywnego wizerunku psychiatrii wśród innych nauk medycznych. Twórcy programy uważają, że odpowiednio wczesna diagnoza i wczesne leczenie dają większe szanse na normalne życie.

Patronat merytoryczny: Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Koordynatorem programu z ramienia PTP jest docent Joanna Meder.
Honorowy patronat: biuro oficera łącznikowego WHO
w Polsce.
Partnerem programu: firma Adamed.

Zachęcamy do odwiedzenia strony: www.odnalezsiebie.pl

Na ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT