Jakie są objawy depresji młodzieńczej? | Ochoroba.pl
25.05.2024 Dziś imieniny Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny


Ciało i umysł

Jakie są objawy depresji młodzieńczej?

depresja młodzieńcza co to takiego

Depresja młodzieńcza ściśle wiąże się z okresem adolescencji, czyli dorastania. Wybuchy złości, wagarowanie, ucieczki z domu, bunt to tylko niektóre z jej objawów.

Duże znaczenie w życiu dorastającej młodej osoby ma konfrontacja własnych możliwości z tym, czego sama oczekuje wobec siebie oraz z wymaganiami otoczenia. Towarzyszy temu niepewność, czy w  nadchodzącym okresie sprawdzi się i podoła wszystkim aspektom towarzyszącym dorosłości.

Objawy depresji młodzieńczej

Szacuje się, że 10 - 15 % młodzieży cierpi na depresję młodzieńczą. Świadczyć może o tym fakt, że liczba samobójstw ciągle rośnie. Objawy depresji młodzieńczej mają dużo wspólnego z objawami depresji występującej u dorosłych.

 

Występują tu, zarazem maskując objawy choroby: wybuchy złości, znudzenie i zmęczenie, zachowania buntownicze (m.in. ucieczki z domu), częste wagarowanie, zachowania autodestrukcyjne (krzywdzące wobec własnej osoby)  czy buntownicze. Jednak najczęściej depresji towarzyszą trudności w nauce, zrywanie kontaktów z rówieśnikami, znaczne pogorszenie kontaktów z członkami rodziny, a także zamknięcie się w sobie?.

Rozróżnienia w przebiegu depresji można dokonać na podstawie towarzyszących jej objawów.

  • Obniżony nastrój, lęk (zwłaszcza przed przyszłością) -  to cechy depresji "czystej".    
  • Obok objawów podstawowych (obniżony nastrój) występują dodatkowo trudności w nauce, poczucie bezsensu, próby samobójcze ? to postać depresji "rezygnacyjnej".
  • Objawy w których dominuje niepokój, zachowania autodestrukcyjne, dysforia (złe samopoczucie, ciągłe niezadowolenie, rozdrażnienie, zrzędliwość) - to postać depresji "z niepokojem".
  • Dominujący niepokój o własne zdrowie, a także somatyczne objawy lęku - to depresja "hipochondryczna".


Leczenie depresji młodzieńczej

W leczeniu kluczowa rolę odgrywa psychoterapia np. rodzinna, indywidualna, grupowa. Znacznie mniejszą rolę przypisuje się lekom antydepresyjnym.

Okres dorastania i jego specyficzne problemy wywierają istotny wpływ na wszystkie zaburzenia psychiczne, które się w tym czasie pojawiają. Jednak i inne czynniki mają tu istotny wpływ, zwłaszcza predyspozycja biologiczna, odgrywa znaczącą rolę.

Trzeba pamiętać, że dla okresu dorastania najważniejsze jest życie i funkcjonowanie rodziny, gdyż młody człowiek czerpie wzory do naśladowania od członków rodziny, wśród nich powinien także odnaleźć oparcie. Dlatego największa odpowiedzialność spoczywa na rodzicach, opiekunach i najbliższych.

Elżbieta Wiechowska

Piśmiennictwo:
1) Carr Alan, (2004), "Depresja i próby samobójcze młodzieży", Gdańskie Wydawnictwo Naukowe
2) Namysłowska Irena, (2004) "Psychiatria dzieci i młodzieży", Wydawnictwo Lekarskie PZWL
3) Szymańska Zofia (1967) " Psychiatria wieku dziecięcego i młodzieży",  PWN

 

Terapia małżeńska Warszawa | Poradnia zdrowia psychicznego Warszawa | Psycholog Saska Kępa | poradnia psychologiczna Warszawa

 Na ten temat:


Wiedza użytkowników:

badania (64)
choroby (416)
ćwiczenia (13)
diety (50)
intymnie (61)
leczenie (117)
lekarze (9)
leki (64)
operacje (10)
placówki (10)
porady (409)
prośby (1)
przepisy (58)
urazy (18)
wypadki (32)
zabiegi (36)
Realizacja stronki: openBIT